Browsed by
Author: Jt Maldupana

Church of Christ at Cabangan

Church of Christ at Cabangan

Purok 4, Barangay Sta. Rita, Cabangan, Zambales Landmark: Between Sky Walk Resort and Santa Rita Elementary School, enter the barangay road with a welcome arch to Barangay Sta. Rita (west side of the National Highway).

The True Church of Christ

The True Church of Christ

Ang mga kaanib sa The True Church of Christ ay kabilang sa mga hinirang ng Dios na magmamana ng Kaharian ng Kaliwanagan. Iniligtas sila mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa Kahirian ng kanyang Anak (Colosas 1:12,13).